Totalleverandør
av 
brannrådgivningstjenester

Vi kan hjelpe deg med all type brannprosjektering,
uavhengig kontroll eller branntekniske tilstandsvurderinger.

Vi kan tilby

Branntekniske prosjekteringer

Brannstrategi AS innehar høyeste tiltaksklasse (3) på  brannprosjektering noe som betyr at vi  kan  prosjektere alle typer bygninger.

Ved nybygg eller ombygning som berører  branntekniske  installasjoner stilles det ofte krav til  brannteknisk prosjektering. Vi har branningeniører  som i over 10 år utført brannprosjekteringer og  har dermed
opparbeidet oss høy kompetanse på  prosjektering av både store som små bygninger, eksisterende eller nye.


Vi prosjekterer med preaksepterte løsninger eller  med særskilte branntekniske vurderinger/analyser. 
Våre rådgivere har også lang erfaring fra alle  avdelinger i brannvesenet og vi sørger for at  brannsikkerheten
blir godt ivaretatt.

Prosjektering etter TEK10 eller TEK17
Analyser og fraviksvurderinger
Rømningsanalyser
Strålingsberegninger
Risikoanalyser
Branntegninger
Rømningsplaner

Ditt prosjekt trenger ikke være stort eler avansert for at vi kan hjelpe deg!
Vi prosjekterer alt fra garasjer til store leilighetsbygg.
Hos oss blir du ivaretatt uansett om du er stor eller liten!

Branntekniske prosjekteringer

Ved nybygg eller ombygning som berører  branntekniske  installasjoner stilles det ofte krav til  brannteknisk prosjektering. Vi har branningeniører  som i over 10 år utført brannprosjekteringer og  har dermed
opparbeidet oss høy kompetanse på  prosjektering av både store som små bygninger, eksisterende eller nye.


Vi prosjekterer med preaksepterte løsninger eller  med særskilte branntekniske vurderinger/analyser. 
Våre rådgivere har lang erfaring  og vi sørger for at  brannsikkerheten
blir godt ivaretatt.

Prosjektering etter TEK10 eller TEK17
Analyser og fraviksvurderinger
Rømningsanalyser
Strålingsberegninger
Risikoanalyser
Branntegninger
Rømningsplaner

Ditt prosjekt trenger ikke være stort eller avansert for at vi kan hjelpe deg!
Vi prosjekterer alt fra garasjer til store leilighetsbygg.
Hos oss blir du ivaretatt uansett om du er stor eller liten!

 
Har du behov for rådgivning ?

Uavhengig kontroll (KPR)

Brannstrategi AS kan kontrollere alle typer brannprosjektering.

Ved nybygg eller ombygning som berører branntekniske installasjoner stilles det ofte krav til
brannteknisk prosjektering. Myndighetene  krever at alle ombygninger som brannprosjekteres i
tiltaksklasse 2 og 3 skal underlegges krav om kontroll  fra et uavhengig foretak som har godkjennelse
i  tiltaksklasse 2 eller 3.

Vi har kort leveringstid på uavhengig kontroll.

 

Brannteknisk tilstandsvurdering

Branntekniske tilstandsanalyser/statusrapporter blir utarbeidet for å kartlegge  sikkerheten i
bygninger. Det kan være behov for en slik rapport/analyse  etter at brannvesenet har gjennomført
tilsyn i særskilte brannobjekter (§13 – bygg)  eller i bygårder (såkalte 1890-gårder). Det kan også være
nødvendig å kartlegge  hvordan den branntekniske tilstanden i et bygg er i forhold til gjeldende krav.
Andre benytter slike analyser i forbindelse med salg av bygninger.

Brannstrategi AS har lang erfaring fra slike oppdrag og i Oslo har vi blant annet  gjennomgått ca. 250
bygårder. Vår rapport tilstandsgraderer avvikene og det lages  en prioriteringsliste/handlingsplan. 
Prioritetslisten gir eieren av bygningen en  oversikt over rekkefølgen som tiltakene bør utføres i basert
på en kost-/nytteeffekt. Denne listen har også et kostnadsoverslag på utbedringer.

 

Om oss

Terje Reginiussen

Daglig leder

terje@brannstrategi.no

Cand.Mag.

Brannstrategi AS ble dannet i 2006 og startet med brannprosjekteringer. Etterhvert utvidet vi med branntekniske tilstandsvurderinger  og uavhengig kontroll.

Vi har kunder på alle nivåer; borettslag, privatpersoner, arkitekter,
eiendomsutviklere, kommuner, og andre brannrådgivere.

Våre godkjenninger:

Prosjektering brannkonsept tiltaksklasse 3

Uavhengig kontrollerende brannsikkerhet tiltaksklasse 3